Naposledy aktualizováno: 04.05.2013 10:18:33
Na úvodní stranu

knihovna Dobrovíz

knihovna Dobrovíz

První zmíňka o knihovně v Dobrovízi se našla v kronice z roku 1956.

 V tomto roce obsahovala knihovna 1596 knih. Během roku přibylo 73 svazků.
 Půjčeno bylo 1892 knihy a návštěvníků bylo rovných 550. Stálých čtenářů
 evidovala knihovna 63, z toho 21 mladších 15 let. Knihovnu vedl pan Jaroslav
 Žihla.
V roce1957 se knihovna stěhuje na obecní úřad v Dobrovízi.
 Roku 1960 má knihovna již 1910 titulů. O deset let později umírá knihovník pan
 Žihla ve věku 60 let.
V roce 1978 se knihovny ujímá V. Rohlová Knihovna má 60 čtenářů a 1500
 výpůjček Knihovnu vede až do roku 1983, kdy ji přebírá knihovnice A.Soukupová,
 též kronikářka. V knihovně je rovných 2000 svazků knih. Během několika let se
zvyšuje počet zapsaných čtenářů na 80, polovinu tvoří děti.
 Od roku 2001 přebírá knihovnu Jana Rubnerová. Jsou zde naisnatlovány dva
 počitače. Přístup k internetu je v souladu s knihovním zákonem zdarma. Paní
 Rubnerová je knihovnicí až do roku 2010, kdy ji přebírá knihovnice Olga
 Oharová.V knihovně se zvýšil počet svazků na 2500, prostory jsou nově
 vymalovány, zakoupeny nové police. Knihovna je rozdělena na dvě místnosti -
 zvlášť pro pro dospělé a dětské čtenáře. Paní Oharová získala darem pro svou
 knihovnu nové židle. Knihovna má své internetové stránky a vlastní mailovou
adresu.Mailová adresa je knihovnadobroviz@seznam.cz


 Naše knihovna je cílem podpory Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.